Biuro organizatora
XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
danuta.kutyna@11a.com.pl